EL SANTORAL DE L'ANY

  Gener - Febrer - Març - Abril - Maig - Juny
  Juliol - Agost - Setembre - Octubre - Novembre - Desembre

  GENER

  1. Santa Maria, Mare de Déu. Imposició del Nom de Jesús, també Emmanuel o Manuel (Manel); Mare de Déu de Begoña; sant Concordi, prev. i mr.; santa Eufrosina, vg.; sant Almaqui, mr. Jornada Mundial de la Pau.


  2. Sant Basili el Gran (330-379), bisbe de Cesarea de la Capadòcia, i sant Gregori Nacianzè (330-390), bisbe de Constantinoble, doctors de l’Església. Mare de Déu, Auxili dels cristians; commemoració de la vinguda de la mare de Déu a Saragossa; sant Macari, abat; sant Isidor d’Antioquia, bisbe i mr.; sant Adelard (753-826), abat, cosí de Carlemany; santa Emma, vg.


  3. Sant Anter, papa (grec, 235-236) i mr.; santa Genoveva (s. V), vg., patrona de París; sant Fulgenci, bisbe (agustinià); sant Daniel, mr.; sant Atanasi (o Tannari), mr; sant Josep-Maria Thomasi, prev. teatí, cardenal; beat Alan de Solminiac, bisbe; beat Ciríac-Elies de Chavara, prev. carmelità.


  4.  Sant Rigobert, bisbe; sant Odiló, abat de Cluny (+1048); santa Isabel-Anna Seton, rel. paüla, dels Estats Units; beata Àngela de Foligno, rel. terciària franciscana.


  5. Sant Telèsfor, papa (grec, 125-136) i mr.; sant Simeó Estilita (388- 459), monjo siríac; santa Emiliana, vg.; sant Joan-Nepomucè Newman, bisbe (redemptorista); beat Dídac-Josep de Cadis, prev. caputxí; sant Carles de Sant Andreu, rel. passionista.


  6. Epifania del Senyor. Diada dels sants Reis o mags d’Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar, i també Adoració (dels Reis, o Dora); sant Melani, bisbe; sant Nilamó; santa Macra, vg. i mr.


  7. Sant Ramon de Penyafort (+1275), prev. dominicà, del Penedès, patró dels juristes i canonistes. Sant Julià de Toledo, bisbe; santa Virgínia, mr.; sant Crispí, bisbe; sant Tell, abat. Dia penitencial.


  8. Sant Apol·linar, bisbe; sant Severí, abat; santa Gúdula (+712), vg., a Brussel·les; sant Pere Tomàs, bisbe (carmelità).


  9. Sant Eulogi de Còrdova, prev. i mr. (859) mossàrab. Sants Julià i Basilissa, esposos mrs.; sant Andreu Corsini, bisbe (carmelità); santa Marciana, vg. i mr.


  10. Sant Agató, papa (sicilià, 678-681); sant Pere Ursèol, monjo de Sant Miquel de Cuixà; beat Gregori X, papa (1271-1276).


  11. Sant Higini, papa (grec, 136-140) i mr.; sant Salvi, bisbe i mr.; santa Hortènsia, vg.; beats Gonçal d’Amarante i Bernat Scammacca, prev. dominicans.


  12. Sant Arcadi, mr.; sant Nazari, monjo; santa Tatiana, mr.; sant Martí de Lleó, prev.; sant Victorià, bisbe; sant Antoni-Maria Pucci, prev. servita; santa Cesarina, vg; beat Pere-Francesc Jamet, prev.; beat Bernat de Corleone, rel. caputxí.


  13. Sant Hilari (+367), bisbe de Poitiers i doctor de l’Església. Sant Gumersind, mr.; santa Verònica de Benasco, vg.


  14. Sant Joan de Ribera, bisbe de València; sant Fèlix de Nola, prev.; sant Malaquies, profeta (s. V aC); santa Macrina; beat Pere Donders, prev. redemptorista. Dia penitencial.


  15. Sant Pau, ermità a Tebes (Egipte, s. IV); sants Maur (Maure o Mauri) i Plàcid, abats, deixebles de sant Benet (s. VI); sants Habacuc (s. VII aC) i Miquees (s. VIII aC), profetes; sant Efisi, mr.; santa Secundina, vg. i mr.; beat Francesc Fernàndez Capillas, prev. dominicà i mr.; beat Jaume de Villa, rel. servita.


  16. Sant Marcel I, papa (romà, 308-309) i mr; sant Fulgenci d'Ècija (+630), bisbe; santa Priscil·la (s. I), matrona romana; sant Berard, prev. Franciscà i mr.


  17. Sant Antoni el Gran (+356), abat, d'Egipte, patró dels qui tracten amb bestiar, i també de Menorca. Santa Leonil·la, mr.; santa Rosalina de Vilanova, vg. Cartoixana.


  18. Sant Volusià, bisbe; santa Prisca, mr. Romana; santa Margarida d'Hongria, vg. Dominicana; santa Vicenta-Maria López Vicuña, vg.; beat Jaume Hilari Barbal, rel. La Salle i mr. (comença la setmana de pregàries per la unitat dels cristians).


  19. Sant Canut (+1086), rei de Dinamarca, sants Màrius i Marta, i els seus fills Audifaç i Àbac, mrs. (s. III); sants Gumersind, prev., i Servideu, monjo, mrs.; beat Marcel Spínola, bisbe de Sevilla, cardenal; beats Jaume de Sales, prev., i Guillem Sautemouche, rel., Melcior Grodecz i Esteve Pongracz, prev., Ignasi d'Azevedo, prev., i companys, jesuïtes i mrs.; santes Pia i Germana, mrs.


  20. Sant Fabià, papa (romà, 236-250) i mrs.; Sant Sebastià, tribú romà mr. (303), patró de Palma de Mallorca.


  21. Sant Fructuós (o Fruitós), bisbe de Tarragona, i els seus diaques Auguri iEulogi, màrtirs (259). Santa Agnès (s.III-IV), vg. i mr. Romana (a Catalunya, demà); beata Josepa-Maria de Santa Agnès, verge agustina, de Benigànim.


  22. Sant Vicenç (Vicent), diaca de Saragossa i mr. a València, nat a Osca (s III-IV). Sant Anastasi, monjo persa i mr.; sant Gaudenci, bisbe; beata Laura Vicuña, vg. salesiana.


  23. Sant Ildefons (+667), bisbe de Toledo, venerat a Zamora. Sant Francesc Gil de Frederic, prev. dominicà i mr. a Tonquín (Indo-xina, 1745), nat a Tortosa. Esposalles de la Mare de Déu; sant Agatàngel, mr.; sant Climent, bisbe i mr.; santa Emerenciana, vg. i mr.


  24. Sant Francesc de Sales (Savoia 1567 – Lió 1622), bisbe de Ginebra i doctor de l'Església, patró dels periodistes i els escriptors. Mare de Déu de la Pau (Ronda); sant Felicià, bisbe i mr.


  25. Conversió de sant Pau, apòstol, camí de Damasc (Fets 9:1-22). Sant Bretanió, bisbe; santa Elvira, vg. mr.


  26. Sant Timoteu, bisbe d'Efes, i sant Titus (o Tet), bisbe de Creta, deixebles i col·laboradors de Pau (s. I). Santa Paula (o Pola), viuda, deixebla de sant Jeroni; sants Robert, Alberic i Esteve, abats de Citeaux.


  27. Santa Àngela Mèrici (1470-1540), vg., fund. ursulines (Brèscia, 1535). Sant Enric d'Ossó i Cervelló (Vinebre, Ribera d'Ebre 1840- Gilet, València 1896), prev., fund. de les teresianes (STJ). Sant Vitalià, papa (657-672); sant Emeri o Mer, abat de Banyoles; sant Julià, bisbe de Burgos.


  28. Sant Tomàs d'Aquino (+1274), prev. dominicà i doctor de l'Església, patró dels estudiosos i els estudiants, venerat a Tolosa de Llenguadoc. Sant Flavià, soldat mr.; sant Tirs, atleta mr.; sant Julià, bisbe de Conca; sant Leònides, mr.; beata Gentil Giusti, mare de família. Dia penitencial.


  29. Sant Pere Nolasc (s. XIII), rel. barceloní, fund. mercedaris (OdeM). Sant Valeri o Valer, bisbe de Saragossa i mr. (s. IV), venerat a Roda d'Isàvena. Beat Manuel Domingo i Sol (Tortosa 1836-1909), prev., fund. dels Operaris diocesans (OD). Sant Sulpici Sever, bisbe; sant Julià, bisbe de Toledo; beata Arcàngela Girlani, vg. carmelitana.


  30. Santa Martina, vg. i mr.; sant Adelelm (Lesmes), bisbe de Burgos (benedictí, s. XI); santa Jacinta de Mariscotti, vg. terciària franciscana; sant Mucià-Maria Wiaux, rel. La Salle.


  31. Sant Joan Bosco (1815-1888), prev. de Torí, fund. congregacions salesianes (SDB), patró del cinema; santa Marcel·la, viuda. Aniversari de l’ordenació episcopal (1971) del bisbe Martí i Alanis, d’Urgell. 

   

  FEBRER

  1. Sant Cecili, bisbe de Granada i mr.; sant Brígida d’Escòcia, vg.; beates Maria-Anna Vaillot i Otília Baumgarten, rel. paüles.


  2. Presentació del Senyor, antigament Purificació de Maria, i popularment la Candelera (pel ritu de la llum). Mare de Déu patrona dels cerers i dels electricistes; altres advocacions marianes: Candela (Valls), Candelaria (Tenerife), Ajuda (Barcelona), Calle (Palència)...; sant Corneli, bisbe.


  3. Sant Blai, bisbe de Sebaste (Armènia) i mr. (s. IV), invocat pel mal de coll; sant Anscari (Òscar), bisbe d’Hamburg (+865), originari de les Gàl·lies i evangelitzador d’Escandinàvia. Santa Claudina Thévenet , vg. fund. rel. Jesús-Maria (RJM); sant Francesc Blanco i companys, mrs. al Japó; beat Esteve Bellesini, prev. agustinià; beat Joaquim de Siena, rel. servita.


  4. Sant Andreu Corsini (+1373), bisbe (carmelità); sant Joan de Brito, prev., i beats Rodolf Acquaviva, prev., i companys, Francesc Pacheco, Carles Spínola, preveres, i companys, Jaume Berthieu, prev., i Lleó-Ignasi Magin, prev., i companys, jesuïtes, mrs.; sant Gilbert (1083-1189), monjo anglès i fund.; santa Joana de Valois (+1505), princesa francesa i fund.; santa Caterina de Ricci, vg. dominicana; sant Josep de Leonessa, prev. caputxí.


  5. Santa Àgata o Àgueda, vg. i mr. siciliana (s. III), patrona de les dones d’Aragó. Santa Calamanda, vg. i mr., patrona de Calaf.


  6. Sant Pau Miki, prev. jesuïta japonès, i companys (franciscans, jesuïtes i laics), mrs. a Nagasaki (Japó, 1597). Sants Pere Baptista, Martí de l’Ascensió i Francesc de Sant Miquel, mrs.; santa Dorotea, vg. i mr. a Capadòcia, patrona dels floricultors; sant Amand, bisbe; festa del Sant Misteri de Cervera.


  7. Sant Ricard, rei d’Anglaterra; sant Teodor, mr.; santa Juliana, viuda; santa Coleta, vg. franciscana.


  8. Sant Jeroni Emiliani (Venècia 1486-Somasca 1537), prev., fund. somascos. Santa Elisenda, vg.


  9. Sant Sabí, bisbe; sant Nicèfor, mr.; sant Miquel Febres, rel. La Salle; santa Apol·lònia, vg. d’Alexandria i mr. (249), patrona dels odontòlegs i els ortodoncistes.


  10. Santa Escolàstica (s. V-VI), vg., germana de sant Benet. Santa Sotera, vg. i mr.; sant Silvà, bisbe.


  11. Mare de Déu de Lourdes, apareguda a la cova de Massabielle (1858). Sant Desideri, bisbe; santa Eloïsa, vg.; sant Benet d’Anià, abat benedictí.


  12. Santa Eulàlia (o Eulària), vg. i mr., patrona de Barcelona i cotitular de la catedral. Sant Gaudenç o Gaudenci, bisbe; sant Damià, soldat mr.; beat Reginald d’Orleans, prev. dominicà; beata Humbelina, viuda.


  13. Sant Benigne, prev. i mr. (s. III); sant Gregori II, papa (romà, 715-731); santa Maura, mr.; sant Gimer, bisbe; beat Jordà de Saxònia, prev. dominicà; beata Cristina d’Spoleto, vg. agustina.


  14. Sant Ciril, monjo, i sant Metodi, bisbe, germans grecs (IX), evangelitzadors dels eslaus, compatrons d’Europa; sant Valentí, prev. romà i mr. (s. III); sant Antoni (Antoniet), mr.


  15. Sant Faustí i santa Jovita, germans mrs.; santa Geòrgia, vg.; sant Claudi de La Colombière (†1682), prev. jesuïta; sant Joan Baptista de la Concepció, prev. trinitari.


  16. Sant Onèsim, bisbe; santa Juliana, vg. i mr.; sant Honest; beat Joan de Sant Domènec, mr.; beat Simó de Càscia, prev. agustinià; sant Porfiri, mr. (309) a l’Àsia Menor.


  17. Sant Aleix Falconieri (†1310) i els altres 6 florentins fund. Servents de Maria o servites (1304, OSM). Fugida a Egipte del Senyor; sant Ròmul, mr. (302); sant Silví, bisbe.


  18. Sant Simó, bisbe de Jerusalem, parent de Jesús; sant Eladi (†632), bisbe de Toledo; beat Joan de Fièsole (fra Angèlic), prev. dominicà, pintor; santa Bernadeta Soubirous (†1879), vg., vident de Lourdes; beat Francesc de Regis Clé, prev. paül i mr.


  19. Sant Gabí, prev. i mr. (296); sant Conrad de Piacenza, ermità; beat Àlvar de Còrdova, prev. dominicà; sant Jordi, monjo; beata Elisabet Picenardi, vg. servita.


  20. Sants Nemesi i Potami, mrs.; sant Eleuteri (s. V), bisbe; santa Amada, rel.; beat Maurici Proeta, agustinià, de Castelló d’Empúries.


  21. Sant Pere Damià (1007-1072), bisbe d’Òstia i doctor de l’Església, cardenal; sant Claudi, mr.; sant Dositeu, monjo; festa de la Misteriosa Llum de Manresa.


  22. Càtedra de sant Pere, apòstol, celebrada a Roma des del s. IV. Santa Margarida de Cortona, penitent; santa Elionor o Leonor, reina d’Anglaterra.


  23. Sant Policarp, bisbe d’Esmirna i mr.(s. II), deixeble dels apòstols; santa Marta d’Astorga, vg. i mr.; beata Rafaela de Ibarra, mare de família, de Bilbao.


  24. Sant Modest (s. V), bisbe de Trèveris; sant Sergi, monjo i mr. (304); santa Primitiva, vg.; sant Edilbert, laic; beata Josepa Naval i Girbés, vg. seglar, d’Algemessí.


  25. Sant Cesari (s. IV), metge, germà de Gregori Nacianzè; sant Valeri (†695), ermità d’Astorga; beat Sebastià d’Aparicio, rel.


  26. Sant Nèstor, mr.; sant Alexandre, bisbe; sant Porfiri (†421), bisbe de Gaza; beata Paula Montal, vg., d’Arenys de Mar, fund. escolàpies (SchP).


  27. Sant Gabriel de la Dolorosa (1838-1862), rel. passionista; beata Francina-Aina Cirer, vg. paüla, de Sencelles (Mallorca); sant Baldomer (†660), sotsdiaca de Lió; santa Honorina, vg.


  28. Sant Rufí, mr.; sant Hilari, papa (sard, 461-468).


  29. Sant Romà (s. V), abat; sant Serapió, mr. 

   

  MARÇ 

  1. Sant Rossend (Salas 907-Celanova 977), bisbe (benedictí); sant Lleó, mr.; sant Albí (s. VI), bisbe (benedictí); santes Eudòcia i Antonina, mrs.


  2. Sant Lluci, bisbe; santa Genara, mr.; beata Àngela de la Creu, vg., fund., de Sevilla; santa Agnès de Praga o de Bohèmia, rel. franciscana.


  3. Sant Medir, pagès mr. barceloní; sant Ermenter (o Emeteri) i sant Celdoni (o Celoni), soldats mrs. a Calahorra; santa Màrcia, vg. i mr.


  4. Sant Casimir (1458-1484), príncep polonès; sant Luci I, papa (romà, 253-254) i mr.; sants Nèstor, Eteri, Arcadi, Capitó, bisbes i mrs.


  5. Mare de Déu d’Àfrica; sant Focas, mr.; sant Josep Joan de la Creu, rel. franciscà; santa Olívia, vg. i mr.; sant Luperc, mr.


  6. Sant Oleguer (+1137), bisbe de Barcelona i de la Tarragona reconquerida. Sant Virgili, bisbe; santa Coleta Boylet (+1447), vg. reformadora clarissa.


  7. Santa Perpètua i la seva serventa Felicitat, mrs. a Cartago (203). Sant Teòfil, bisbe.


  8. Sant Joan de Déu (1495-1550), rel. portuguès, fund. a Granada de l’Orde Hospitalari (OH), patró dels malalts i dels bombers. Sant Veremon (Bermudo) d’Irache, abat; santa Aurèlia de Niça, mr.


  9. Santa Francesca Romana (1384-1440), rel. viuda, fund. Oblates benedictines. Sant Pacià, bisbe de Barcelona (s. IV). Sant Dagobert, laic.


  10. Sant Simplici, papa (468-483); sant Macari, bisbe de Jerusalem; sant Càndid o Candi, mr.; beata Maria-Eugènia Milleret de Brou, vg., fund. Germanetes de l’Assumpció.


  11. Sant Eulogi, prev. de Còrdova i mr. (859); santa Àurea (Oria), vg., abadessa de Villavelayo (Castella); santa Rosina, vg.


  12. Sant Innocenci I, papa (401-417); sant Maximilià, militar mr. (295); sant Bernat, bisbe; sant Teòfanes, monjo; beat Lluís Orione, prev. salesià.


  13. Sant Roderic (Rodrigo) i sant Salomó, mrs. (863) a Còrdova; santa Patrícia, mr.; sant Ramir (s. VI), monjo i mr.


  14. Sant Arnal, abat benedictí i màrtir (1255); santa Matilde (+958), emperadriu germànica; santa Florentina, verge.


  15. Santa Madrona (s. II), vg. i mr. de Tessalònica; sant Ramon (Raimundo) de Fitero, abat català, fund. orde de Calatrava; santa Lluïsa de Marillac (+1660), rel., fund. Filles de la Caritat (FC, paüles); sant Climent Maria Hofbauer, prev. redemptorista.


  16. Sant Agapit (+341), bisbe de Ravenna; sant Heribert, bisbe de Colònia (999-1201); sant Ciríac i companys, mrs. (308) a la Via Salària; sant Abraham (s. IV), ermità, de Mesopotàmia; santa Eusèbia, vg.


  17. Sant Patrici (+461), bisbe i evangelitzador d'Irlanda. Sant Josep d'Arimatea, seguidor i amic de Jesús.


  18. Sant Ciril de Jerusalem (315-386), bisbe i doctor de l'Església. Sant Salvador d'Horta, rel. franciscà, de Santa Coloma de Farners (la Selva), morí a Càller (Sardenya, 1567).


  19. Solemnitat de sant Josep, espòs de la Verge Maria, natzarè, patró de l'Església universal i dels agonitzants, i també dels fusters. Sant Amanç o Amanci (s. VII), diaca romà i mr. a Flandes.


  20. Sant Ambròs de Siena, rel. dominicà; sant Martí de Dumio, bisbe; santa Fotina, mr. samaritana; santes Eufèmia i Alexandra, mrs.


  21. Sant Filèmon o Filemó, mr. (287) a Egipte; santa Fabiola (+399), matrona romana.


  22. Sant Zacaries, papa (grec, 741-752); sant Octavià, mr. d'origen africà; sant Deogràcies (s. V), bisbe de Cartago; sant Benvingut (Bienvenido, +1282), bisbe; santa Lea (+384), rel. viuda romana.


  23. Sant Josep Oriol (1650-1702), prev. de Barcelona, beneficiat del Pi. Sant Toribi de Mogrojevo (+1606), bisbe de Lima.


  24. Sant Agapit (+341), bisbe de Ravenna; sant Simó, nen mr.; santa Caterina de Suècia, vg., filla de santa Brígida.


  25. Solemnitat de l'Anunciació del Senyor, per l'arcàngel Gabriel a Maria de Natzaret; anomenada també Encarnació, i algunes advocacions: Portal, etc.; sant Ireneu, bisbe; sant Humbert, abat; santa Dula, mr.


  26. Sant Brauli, bisbe de Saragossa (631-651); santa Màxima, mr.


  27. Sant Alexandre, soldat mr.; sant Rupert (s. VII-VIII), bisbe de Worms, patró de Baviera; santa Lídia, mare de família, mr.


  28. Sant Guntram (Gontran), rei franc; sant Sixt III, papa (romà, 432-440); sant Doroteu, abat.


  29. Sant Ciril, diaca i mr.; sant Eustaci, abat; santa Beatriu de Silva, vg., a Toledo.


  30. Sant Quirí, tribú romà mr., pare de Balbina; sant Règul, bisbe; sant Joan Clímac, abat.


  31. Sant Benjamí, diaca i mr. (424) a Pèrsia; sant Amós 

   

  ABRIL

  1. Sant Venanci, bisbe i mr.; sant Hug, bisbe; santa Teodora, mr.; beat Nuño Álvares Pereira, rel. carmelità.


  2. Francesc de Pàola (1416-1507), ermità, fund. Mínims (CR). Santa Maria Egipcíaca, penitent.


  3. Santa Maria al peu de la creu. Sant Nicetas, abat; beata Guiomar.


  4. Sant Plató, abat; sant Benet de Palerm, rel. franciscà.


  5. Sant Vicenç (o Vicent) Ferrer (1350-1419), prev. dominicà, de València (on se celebra el dilluns de la segona setmana de Pasqua). Santa Emília, vg. i mr.; beata Maria-Crescència Höss, vg. franciscana.


  6. Sant Marcel·lí, mr.; sant Sixt I, papa (romà, 115-125) i mr.; sant Guillem, abat.


  7. Sant Joan Bta. de La Salle (Reims 1651 – Rouen 1719), prev., fund. Gns. Escoles Cristianes (FSC). Sant Epifani, bisbe; sant Germà, monjo.


  8. Sant Joan d'Organyà, monjo premonstratès; santa Macària, verge.


  9. Santa Maria de Cleofàs, parenta de la Verge Maria; sant Marcel, bisbe.


  10. Sant Ezequiel, profeta (s. VI aC); sant Dimes, el bon lladre; sant Terenci, mr.


  11. Sant Estanislau, bisbe de Cracòvia i màrtir (1079). Sant Isaac, monjo.


  12. Sant Juli I, papa (romà, 337-352); sant Damià, bisbe; santa Vísia, vg. i mr.


  13. Sant Hermenegild, príncep hispànic, mr. (586). Sant Martí I, papa (649-656) i mr. Santa Agatònica, mr.


  14. Sant Tiburci, mr.; sant Lambert, bisbe; santa Domnina, vg. i mr.


  15. Sant Telm (beat Pedro González), rel. dominicà, de Galícia; sant Crescent, mr.; santes Basilissa i Anastàsia, mrs. a Roma.


  16. Sant Toribi de Lièbana, bisbe; santa Engràcia, verge, i companys màrtirs a Saragossa; sant Benet-Josep Labre, captaire.


  17. Sants Elies, Pau i Isidor, monjos i mrs. a Còrdova; sant Anicet, papa (siríac 155-166) i mr.; sant Robert, abat; beata Marianna de Jesús, vg.; beat Baptista Spagnoli, rel. carmelità.


  18. Sant Eleuteri, bisbe, i la seva mare Antia, mrs.; beat Andreu Hibernon, rel. franciscà, d'Alcantarilla; beata Maria de l'Encarnació, rel. carmelitana.


  19. Festa de la Divina Misericòrdia. Sant Lleó IX, papa (alsacià,1049-1054); sant Vicenç de Cotlliure, mr.


  20. Sant Sulpici, mr.; santa Agnès de Montepulciano, vg. dominicana; santa Oda, vg.


  21. Sant Anselm (1033-1109), abat de Bec, bisbe de Canterbury i doctor de l'Església, nat a Aosta. Sant Silví, mr.; sant Conrad de Parzham, rel. caputxí.


  22. Sant Caius o Gai (de Dalmàcia) i sant Soter, papes i mrs.; sant Agapit I, papa; santa Senorina, vg.


  23. Sant Jordi, soldat mr. (s. IV) nat a Lidda i mort a Capadòcia, patró de Catalunya (1456). Sant Gerard o Grau, bisbe; Sant Adalbert (956-997), bisbe de Praga i màrtir; beat Gil d’Assís, rel. Franciscà; beata Elena d’Udine, rel. Agustina; beata Teresa-Maria de la Creu, vg. Carmelitana.


  24. Sant Fidel de Sigmaringen, prev. Caputxí i mr. A Suïssa (1622). Sant Pere Ermengol, mr. Mercedari (cap al 1304) de la Guàrdia dels Prats (Conca de Barberà). Conversió de sant Agustí; sant Gregori d’Elvira, bisbe; santa Maria Eufràsia Pelletier, rel., fund. Congregació del Bon Pastor; sant Benet Menni, prev., fund. Gnes Hospitalàries del Sagrat Cor (HSCJ); sants Cerasi i Febadi, bisbes.


  25. Sant Marc, evangelista, cosí de Bernabé, deixeble de Pere i company de Pau. Sant Anià, bisbe; santa Calixta, mr.


  26. Sant Isidor (+636), bisbe de Sevilla (succesor del seu germà Leandre) i doctor de l’Església, venerat a Lleó. Mare de Déu del Bon Consell; Sant Clet (o Anaclet), papa i mr.; sant Marcel.lí, papa i mr.; sant Pascasi, bisbe.


  27. Mare de Déu de Montserrat, patrona principal de Catalunya (coronada 1881, entronitzada 1947). Sant Toribi de Mogrovejo, bisbe, santa Zita, vg., de Lucca (s. XIII), patrona de les treballadores domèstiques; beats Domènec i Gregori, prevs., de Barbastre.


  28. Sant Pere Chanel (1803-1841), prev. Marista i mr., a Oceania. Sant Prudenci, bisbe; sant Cirí, mr.; sant Lluís Maria Grignon de Montfort, prev.; santa Valèria, mare de família mr.; beat Luquesi, terciari franciscà.


  29. Santa Caterina de Sena (1347-1380), vg., terciària dominicana i doctora de l’Església. San Ramon (Raimundo) de Fitero, abat; sant Robert, prev., cistercenc.


  30. Sant Pius V (1504-1572), papa (1566, dominicà). Sant Josep-Benet Cottolengo, prev., fund.; sants Amador, Pere i Lluís, mrs. a Còrdova; sant Indaleci, bisbe; santa Sofia, vg. i mr.

   

  MAIG

  1. Sant Josep, obrer. Sant Jeremies, profeta (s.VII-VI aC); sant Orenç, bisbe; sant Teodard, bisbe; sant Segimon, mr.; santa Grata, viuda; sant Aniol, sotsdiaca i mr.; sant Ricard Pampuri, rel. hospitalari.


  2. Sant Anastasi (295-373), bisbe d'Alexandria i doctor de l'Església. Mare de Déu d'Araceli; sant Segon, bisbe i mr.; santa Zoa, mare de família mr.


  3. Sant Felip (de Betsaida) i sant Jaume (anomenat el Menor, parent de Jesús, bisbe de Jerusalem, +62), apòstols. Trobament de la santa Creu; santa Antonina, vg. i mr.; sant Alexandre I, papa i mr.


  4. Sant Silvà, bisbe i mr.; sant Florià, mr.; sant Gotard, bisbe; sant Pelegrí Laziosi, rel. servita; beat Josep Maria Rúbio, prev. jesuïta.


  5. Sant Àngel de Sicília, prev. carmelità; sant Amador, prev. i mr.; sant Martí de Finojosa, bisbe; santa Irene, vg. i mr. (304), a Tessalònica.


  6. Tradició del martiri ante portam Latinam de sant Joan evangelista, paatró de les arts gràfiques; sant Domènec Sàvio, alumne de Joan Bosco; santa Beneta, vg. i mr; sant Justí, prev.; beat Francesc de Laval, bisbe de Quebec.


  7. Sant Sixt i sant Eovald o Hou, mrs., venerats a Celrà (Gironès); beata Gisela (o Guisla), rel. Benedictina, viuda de Sant Esteve d’Hongria (s. X-XI); sant Benet II, papa.


  8. Santa Maria, mitjancera de totes les gràcies; Mare de Déu de Pompeia (Roser) i també del Toro, patrona de Menorca, a més d’altres advocacions: Escola Pia, Miracle (Milagros), Salut, etc.; aparició de l’arcàngel sant Miquel, patró dels radiòlegs i dels radioterapeutes; sant Eladi, bisbe; sant Bonifaci IV papa; beat Jeremies de Valàquia, rel. Caputxí; beat Lluís Rabatà, prev. Carmelità.


  9. Mare de Déu dels Desamparats, patrona de València i la seva regió; també la d’Argeme (Còria). Sant Gregori de Berrueza, bisbe; santa Catarina de Bolònia, vg.; santa Casilda, vg.


  10. Sant Joan d’Àvila (1499-1569), prev., apòstol d’Andalusia i patró del clergat secular espanyol. Sant Antoni de Florència, bisbe; santa Beatriu, vg.


  11. Sant Anastasi (s. II-IV), mr. A Badalona, fill i patró de Lleida. Sant Ponç (o Poni) bisbe, patró dels herbolaris; sant Eudald, mr.; beat Domènec Iturrate, prev. Trinitari basc.


  12. Sants Nereu i Aquileu (segles III-IV), mr. Romà; sant Domènec de la Calzada (Rioja), patró dels engineyers de camins, canals i ports; santa Electra mr.; beat Francesc de Siena, prev. Servita.


  13. Mare de Déu de Fàtima (Portugal); sant Pere Regalat, rel., franciscà; sant Muç o Muci, prev., i mr.; sant Miquel de Garikoitz (+1863), prev. Basc, fund. Cong. Del Sagrat Cor de Bétharam; santa Maria-Dominica Mazzarello, vg., fund. Salesianes (FMA 1872)


  14. Sant Maties o Macià, apòstol afegit (Ac 1: 15-26). Santa Gemma Galgani, vg. seglar; sant Pasqual I, papa.


  15. Sant Isidre (s. XI-XII), llaurador, de Madrid, casat amb María de la Cabeza, patró de la pagesia. Sant Torquat, bisbe de Guadix i mr.; santa Joana de Lestonnac, rel. viuda, fund. Companyia de Maria, de Bordeus (ODN, 1607); sant Eufrasi, bisbe i mr.


  16. Sant Honorat, bisbe, patró dels forners o flequers; sant Joan Nepomucè, prev. de Praga i mr. del secret de confessió; sant Simó Stock, prev. carmelità; santa Margarida de Cortona, terciària franciscana; sant Eufrasi, bisbe i mr.; sant Germer, bisbe.


  17. Sant Pasqual Bailon (1540-1592), rel. franciscà mort a Vila-real, patró d'associacions i congressos eucarístics. Santa Restituta, vg.


  18. Sant Joan I, papa (523-526) i mr. Sant Pròsper (s.VIII), bisbe de Tarragona. Sant Fèlix de Cantalici, rel. caputxí; santa Rafaela-Maria Porras, rel., fund. Esclaves del Sagrat Cor, Madrid (ACJ, 1877); beat Joan Gilbert, rel. mercedari, de Reus.


  19. Beat Francesc Coll (1812-1875), prev. dominicà, de Gombrèn (Ripollès), fund. Dominiques de l'Anunciata, a Vic (RDA, 1856). Sant Pere Celestí, papa dimissionari (Celestí V), abans monjo i fund.; santa Ciríaca.


  20. Sant Bernardí de Siena (1380-1444), prev. franciscà, devot del nom de Jesús, patró dels publicistes i dels esparters. Sant Baldiri o Boi, mr.; sants Hilari i Silvi, bisbes; santa Basilissa, vg.


  21. Sant Secundí, mr. a Còrdova; sant Torquat i els seus companys, mrs.; santa Virgínia, viuda.


  22. Santa Joaquima de Vedruna (1783-1854), rel. viuda, de Barcelona, fund. carmelites de la Caritat a Vic (CHCC, 1826). Santa Rita de Càscia, rel. agustina; santa Quitèria, vg. i mr., advocada contra la ràbia; santa Júlia vg. i mr. africana (s. IV); sant Ató, bisbe.


  23. Sant Desideri, bisbe; sant Joan Bta. de Rossi, prev., fund.


  24. Dedicació de la Basílica d'Assís; Maria Auxiliadora i altres advocacions: Providència, Strada...; sant Vicenç de Lerins, prev., escriptor eclesiàstic; sant Genadi, bisbe, santes Susanna i Afra, mrs., beat Joan Prado, prev. i mr.


  25. Sant Beda el Venerable (673-735), prev. i doctor de l'Església; sant Gregori VII, papa (1073-1085), abans monjo Hildebrand; santa Maria-Magdalena de Pazzi (Florència 1566-1607), vg. carmelitana. Sant Urbà I, papa (222-230) i mr.; santa Magdalena-Sofia Barat, rel., fund. de les del Sagrat Cor, a París (SCJM, 1800); santa Vicenta-Maria López Vicuña, vg., fund. rel. Maria Immaculada.


  26. Sant Felip Neri (Florència 1515-Roma 1595), prev., fund. Congregació de l'Oratori (CO, 1551). Sant Zacaries, bisbe; sant Quadrat, mr., deixeble dels apòstols; sant Eleuteri, papa (grec, 175-189) i mr.


  27. Sant Agustí de Canterbury (s. VI-VII), bisbe, abans monjo a Roma. Sant Juli, mr.; sant Berenguer, monjo.


  28. Dedicació de la catedral de Lleida (neoclàssica, 1781). Sant Germà, bisbe de París; sant Emili, mr.; santa Maria-Anna de Jesús Paredes, vg., de l'Equador.


  29. Sant Just (segle VI), bisbe d'Urgell; beat Pere Sans, bisbe de Fo-quien i màrtir a la Xina (1747), nat a Ascó (Ribera d'Ebre), dominic. Beat Feliu de Nicòsia, religiós caputxí; beat Ramon Escrivà i companys màrtirs.


  30. Sant Ferran (1198-1252), rei castellano-lleonès, patró d'institucions diverses. Santa Joana d'Arc, vg., de la Bretanya; santa Emília, mare de sants (Basili el Gran, Gregori de Nissa i Pere de Sebaste, bisbes, i Macrina); beata Baptista de Varano, vg.


  31. Santa Peronella (Petronila), vg.; sant Pasqual, diaca. 

   

  JUNY

  1. Sant Justí (s. II), mr. samarità, escriptor eclesiàstic. Sant Ignasi (Íñigo), abat castellà; sant Flor.


  2. Sant Marcel·lí i sant Pere, mrs. romans (s. IV). Sants Germà, Paulí, Just i Sici, mrs. venerats a Girona. Sant Eugeni I, papa (654-657); sants Potí, Blandina i companys, mrs. a Lió.


  3. Sant Carles Luanga i companys, mrs. a Uganda (1885-1887). Sant Isaac, monjo i mr. a Còrdova; sant Justí, mr. a Burgos; santa Oliva, vg.


  4. Sant Pere Màrtir o de Verona, prev. dominicà i mr.; santa Clotilde, reina francesa; sant Francesc Caracciolo, prev., fund. Caracciolins (CRM, 1588); beat Joan Gran, rel. hospitalari; sant Hilari, bisbe; santes Noemí i Rut, sogra i nora, segons la Bíblia.


  5. Sant Bonifaci, bisbe de Magúncia i mr. (754), d'origen anglès, evangelitzador d'Alemanya i venerat a Fulda. Sant Sanç (Sancho), noi mr. a Còrdova; santa Zenaida, vg.


  6. Sant Norbert (+1134), bisbe de Magdeburg, fund. premonstratencs (Opraem, 1120). Sant Artemi, l'esposa Càndida i la filla Paulina, mrs.; beat Marcel·lí Champagnat, prev., fund. Gns. maristes (FSM, 1817); sant Bertran d'Aquilea, bisbe.


  7. Sant Robert, abat cistercenc; sants Pere, prev., i Vistremond, monjo, mrs. a Sevilla; beata Anna de Sant Bartomeu, vg. carmelitana, de Medina del Campo.


  8. Dedicació de la catedral de Tortosa (un cop acabada, 1597). Sant Guillem, bisbe de York; santa Cal·líope, mr.; beat Jaume Berthieu, mr.


  9. Sant Efrem (306-373), diaca siríac i doctor de l'Església. Sant Marí, ermità; sants Prim i Felicià, mrs.; santa Pelàgia o Pellaia, vg. i mr.; beat Josep Anchieta, prev. jesuïta; beata Anna-Maria Taigi, mare de família.


  10. Sant Maurici, abat; sant Asteri, bisbe.


  11. Sant Bernabé, apòstol company de Pau, nat a Xipre, on morí. Santa Maria-Rosa Molas i Vallbé (1815-1876), rel., de Reus, fund. Gnes. MdD de la Consolació, a Tortosa (CMC, 1858). Sant Lleó III, papa (795-816); santa Adelaida o Alícia, vg. cistercenca.


  12. Sant Joan de Sahagun, prev. agustí; beata Iolanda (o Violant), rel. franciscana; sant Onofre (o Nofre), anacoreta.


  13. Sant Antoni de Pàdua (+1231), prev. franciscà i doctor de l'Església, nat a Lisboa, patró del ram de la construcció. Sant Fandila, prev.; sant Aventí, mr.; santa Aquil× lina, vg.


  14. Sant Eliseu, profeta (s. IX aC); santa Digna, vg. i mr.


  15. Santa Maria-Miquela del Ssm. Sagrament (Madrid 1809 - València 1865), vg., fund. Adoratrius a Madrid (AESC, 1850). Sant Bernat d'Aosta, prev. (+1081), patró dels muntanyencs i els muntanyistes; santa Benilde, mr.; santa Germana Cousin, vg.


  16. Sant Quirze (o Quirc, Quiri o Quir) i la seva mare Julita, mrs. (s. IV); sant Ferriol, prev. i mr.; sant Ilpidi, mr.


  17. Sant Gregori Barbarigo, bisbe de Bèrgam i de Pàdua (s. XVII); santa Emília Vialar, vg. fund. (+1856); beat Pau Buralls, bisbe.


  18. Sants Marc i Marcel·lià, germans mrs. a Roma; santa Marina, vg. i mr.; sants Ciríac i Paula, vg., germans mrs.


  19. Sant Romuald (s. X-XI), abat, nascut a Ravenna, fund. camaldulencs (EC, 980). Sants Gervasi (o Gervàs) i Protasi, mrs.; santa Aurora, vg. i mr.; santa Juliana Falconieri, vg. servita (+1341).


  20. Sant Silveri, papa (536-537) i mr.; santa Florentina, vg., germana dels bisbes Leandre, Fulgenci i Isidor.


  21. Sant Lluís Gonzaga (Màntua 1568- Roma 1591), rel. jesuïta. Sant Ramon de Roda (+1126), bisbe de Roda d'Isàvena. Sant Adolf, bisbe; santa Demètria, vg. i mr.


  22. Sant Joan Fischer (1469-1535), bisbe de Rochester, cardenal, i sant Tomàs More (1477-1535), pare de família i canceller d'estat, mrs. a Anglaterra. Sant Paulí de Nola (Bordeus 355-Nola 431), bisbe, ordenat prevere a Barcelona. Beat Innocenci V, papa (1276).


  23. Sant Zenó, mr.; sant Josep Cafasso, prev. salesià; santa Agripina, vg. i mr. romana (s.III).


  24. Naixement de sant Joan Baptista, fill de Zacaries i Elisabet, parent i precursor del Senyor.


  25. Sant Pròsper d'Aquitània, bisbe; sant Guillem (+1142), abat; santa Oròsia, vg. i mr.


  26. Sant Pelai o Pelagi, noi mr. de la castedat, a Còrdova (925), nat a Galícia, venerat a Oviedo. Sants Joan i Pau (Joanipol), germans mrs.; sant David, ermità (s.V); santa Perseveranda, vg.; beata Magdalena Fontaine, vg. i mr.; beat Josepmaria Escrivà de Balaguer (Barbastre 1902-Roma 1975), prev., fund. Opus Dei.


  27. Sant Ciril d'Alexandria (370-444), bisbe i doctor de l'Església. Mare de Déu del Perpetu Socors, patrona de la seguretat social i del cos de sanitat; sant Ladislau, rei hongarès; sant Zoile, mr.; beat Tomàs d'Orvieto, rel. servita.


  28. Sant Ireneu (s.II), bisbe de Lió i mr., deixeble de Policarp d'Esmirna. Sant Pau I, papa (757-767); sant Argimir, monjo i mr.; santa Marcel·la, mr.


  29. Sant Pere (o Quefes), de Betsaida, i sant Pau (o Pol), de Tras, apòstols, puntals de l'Església (s. I). Santa Maria, mare de Joan-Marc; sant Cir, bisbe de Gènova.


  30. Sants protomàrtirs de Roma, en temps de Neró (s. I); sant Marçal de Llemotges, bisbe; santa Emiliana, vg. 

   

  JULIOL

  1. Sant Domicià, abat; sant Aaró (o Aaron), germà de Moisès i primer sacerdot de l'antiga aliança (s. XIII aC); santa Elionor (Leonor), mr.


  2. Sants Procés i Martinià, mrs.; sants Bernadí Realino, Joan-Francesc Regis i Francesc Gerónimo, i els beats Julià Maunoir i Antoni Baldinucci, prev. jesuïtes i mrs.


  3. Sant Tomàs, anomenat Dídim (el Bessó), apòstol, venerat a Edessa (s. VI). Sant Heliodor, bisbe; sant Jacint, cambrer imperial mr.; sant Lleó II, papa (sicilià, 682-683).


  4. Santa Isabel de Portugal (1271-1336), princesa catalano-aragonesa, néta de Jaume I. Dedicació de la catedral de Tarragona (1331); sant Laureà, bisbe de Sevilla; santa Berta, vg.; sant Valentí Berriochoa, bisbe i mr.


  5. Sant Antoni-Maria Zaccaria (1502-1529), prev., fund. barnabites a Milà (B). Sant Miquel dels Sants (1591-1625), prev. trinitari a Valladolid, nat a Vic i patró d’aquesta ciutat. Santa Filomena, vg.


  6. Santa Maria Goretti (1890-1902), vg. i mr. de la castedat. Sant Isaïes, profeta i mr.; sant Ròmul, bisbe.


  7. Sant Ot o Odó (+1122), bisbe d’Urgell, patró de la Seu. Sant Fermí, bisbe de Pamplona; santa Edilberga, vg.; sant Marçal, bisbe; beat Benet XI, papa (1303-1304).


  8. Sant Adrià III, papa (romà, 884-885); sants Àquila i Priscil·la, esposos mrs., deixebles de Pau; sant Edgar, rei d’Anglaterra (+975); sant Eugeni III, papa (1145-1153).


  9. Mare de Déu Reina de la Pau; sant Zenó o Zenon, mr.; sant Joan de Colònia, prev. dominicà i mr.; beat Teodoric Balat, mr.; beata Joana Scopelli, vg. carmelitana.


  10. Sant Cristòfor o Cristòfol, mr., patró dels automobilistes; santa Verònica Giuliani, vg. caputxina; santa Amèlia, viuda; sant Ascani, mr.; beats Carmel Boltà, prev., i Francesc Pinazo, franciscans i mrs. a Damasc.


  11. Sant Benet (+547), abat, patriarca dels monjos d'Occident, patró d'Europa (1964) i dels arxivers, bibliotecaris i documentalistes. Sant Pius I, papa (140-155) i mr.; santa Olga, reina.


  12. Sant Joan Gualbert, abat; sant Abundi, prev. i mr. a Còrdova (854); sant Ignasi Delgado, bisbe i mr.; sant Josep Fernández, prev. i mr.; santa Marciana, vg. i mr.


  13. Sant Enric (+1024), emperador germànic. Sant Eusebi de Cartago, bisbe; beata Teresa de Jesús dels Andes, vg. carmelitana xilena; santa Sara, vg.


  14. Sant Camil de Lel·lis (1550-1614), prev., fund. Servents dels Malalts a Roma (MI, 1582), patró dels malalts i els infermers. Sant Francesc Solano, prev. franciscà, de Montilla, missioner al Perú; santa Adela, viuda, beat Gaspar Bono, prev. mínim, de València.


  15. Sant Bonaventura (1218-1274), bisbe d'Albano i doctor de l'Església, cardenal (franciscà). Dedicació de la basílica del Sant Sepulcre de Jerusalem; sant Antíoc, metge mr.; sant Pompili-Maria Pirrotti, prev. escolapi.


  16. Mare de Déu del Carme o del Carmel (s. XIII), patrona de la gent de mar. Santa Magdalena Albrici de Como, vg. agustina.


  17. Sant Aleix, pelegrí; santes Justa i Rufina, vgs. i mrs.; santa Marcel·lina, vg., germana de sant Ambròs; sant Lleó IV, papa (847-855); beates Anneta Pelràs, Teresa de Sant Agustí i companyes, vgs. carmelitanes i mrs.


  18. Sant Frederic, bisbe de Ratisbona i mr.; santa Marina, vg. i mr.; santa Simforosa i els seus 7 fills, mrs.


  19. Santa Àurea, vg. i mr. a Sevilla; sant Símmac, papa (sard, 498-514); sant Pere de Cadireta, dominicà, de Moià.


  20. Sant Elies, profeta (s. IX aC); sant Torlaci, bisbe; sants Pau i Sisenand, diaques i mrs. a Còrdova; santa Margarida, vg. i mr.; santa Liberata, vg. i mr.


  21. Sant Llorenç de Bríndisi (1559-1619), prev. caputxí i doctor de l’Església. Sant Daniel, profeta (s.VI-VII aC); santa Pràxedes, vg.


  22. Santa Maria Magdalena (de Magdala), deixebla de Jesús. Sant Teòfil, pretor romà mr.; sant Menelau, abat.


  23. Santa Brígida (Suècia 1303-Roma 1373), rel. viuda, fund. Institut del Salvador. Sant Bernat d'Alzira i santes Maria i Gràcia, mrs.; santa Cunegunda, rel. franciscana.


  24. Sant Víctor, mr.; sant Borís, mr.; santa Cristina, vg. i mr.; beates Pilar, Maria-Àngels i Teresa, vgs. carmelitanes i mrs. a Guadalajara.


  25. Diada de Sant Jaume (anomenat el Major), apòstol (+44, per Pasqua), de Betsaida, germà de Joan (fills de Zebedeu), patró d'Espanya. Santa Valentina, vg. i mr.


  26. Sant Joaquim i santa Anna, pares de la Verge Maria (tradició iniciada al s. II).


  27. Sant Cugat (Cucufate), mr. barceloní (s. IV), d'origen africà, venerat al monestir de Sant Pere d'Octavià (Sant Cugat). Santes Juliana i Semproniana, vgs. i mrs. de Mataró, patrones d'aquesta ciutat; sant Pantaleó, metge mr.; sant Celestí I, papa (422-432); sant Aureli, mr.


  28. Santa Caterina Thomàs, vg. agustina, de Mallorca; sant Víctor I, papa africà i mr.; beat Urbà II, papa (francès, 1088-1089); sants Nazari i Cels, mrs.; sant Ursus, abat.


  29. Santa Marta, germana de Maria i de Llàtzer, amics de Jesús residents a Betània, patrona dels hostalers i taverners. Sant Adam, el primer humà; sant Fèlix III, papa (romà, 483-492).


  30. Sant Pere Crisòleg (s. IV-V), bisbe de Ravenna i doctor de l'Església. Màrtirs de Sant Joan de Déu (Calafell i altres indrets, 1936). Sants Abdó o Abdon i Senén (popularment Nin i Non), mrs., patrons dels hortolans; sant Justí de Jacobis, bisbe.


  31. Sant Ignasi de Loiola (1491-1556), prev., basc, fund. Companyia de Jesús a Roma (SJ, jesuïtes, 1540). 

   

  AGOST

  1. Sant Alfons-Maria de Liguori (Nàpols 1696-Pagani 1787), bisbe de Goti i doctor de l'Església, fund. redemptoristes (CSSR, 1732), patró dels confessors i moralistes. Sant Feliu (Fèlix), mr. a Girona (s. IV), d'origen africà. Santes Fe, Esperança i Caritat, vgs. i mrs.


  2. Sant Eusebi de Vercel·li (+371), bisbe, d'origen sard; sant Pere-Julià Eymard (1811-1868), prev. marianista, de La Mure, fund. associacions eucarístiques. Aniversari de l'aparició o descendiment de la Mare de Déu de la Mercè (1418). Mare de Déu dels Àngels o de la Porciúncula; santa Teodora i els seus 3 fills, mrs.; sant Esteve I, papa (254-257) i mr.


  3. Sant Gustau, bisbe; santa Lídia, de Tiatira, deixebla de Pau a Filips (s. I); beata Joana d'Aza, mare de Domènec de Guzman; santa Cira, vg.


  4. Sant Joan-Maria Vianney (1786-1849), prev., rector d'Ars (bisbat de Belley), patró dels rectors de parròquia. Santa Perpètua, mare de família romana mr.


  5. Dedicació de la basílica romana de Santa Maria Major (s. V). Mare de Déu de les Neus, i altres advocacions: Àfrica, Blanca, Eivissa, Remei...; sant Osvald, rei anglès; santa Afra, mr.


  6. Sant Just i sant Pastor, noiets germans mrs. d'Alcalà d'Henares; sant Hormisdes, papa (514-523).


  7. Sant Sixt II, papa (grec, 257-258), i els seus 4 diaques, mrs.; sant Gaietà (Cayetano; Vicenza 1480-Nàpols 1547), prev., fund. teatins (CR, 1524). Sant Albert Tràpani o de Sicília, prev. carmelità.


  8. Sant Domènec (Domingo) de Guzmán (+1221), prev. d'Osma, fund. Dominicans (OP), a Tolosa de Llenguadoc (1215) per combatre els albigesos. Sants Ciríac, Llarg i Esmaragde, mrs. a Roma (s. IV).


  9. Sant Domicià, bisbe; sant Romà, mr. (s. III); sant Esteve, bisbe i mr.; beata Teresa-Beneta de la Creu, mr. carmelitana.


  10. Sant Llorenç, diaca hispànic i mr. a Roma (s. III). Sant Deodat o Adeodat, proletari; santa Astèria, vg. i mr.


  11. Santa Clara (Assís 1193-1253), vg., fund. clarisses (OSC, 1212), patrona de la televisió. Sant Tiburci, mr.; santa Susanna, vg. i mr.


  12. Sant Herculà, bisbe; santa Hilària, mr., mare de santa Afra; beat Innocenci XI, papa (1676-1689); beat Joan de Rieti, rel. agustinià.


  13. Sant Poncià, papa (230-235), exiliat a Sardenya amb sant Hipòlit, prev., considerats mrs. Màrtirs claretians de Barbastre (1936). Sant Cassià, mestre mr. a Imola (s. III); santa Concòrdia, mr.; santa Aurora, vg. i mr.; santa Centola, vg. i mr.


  14. Sant Maximilià-Maria Kolbe (1894-1941), prev. franciscà conventual i mr. a Auschwitz. Sant Eusebi, prev. romà (s. IV); santa Anastàsia, rel. viuda.


  15. Assumpció de la Mare de Déu (inicialment i a Orient: la Dormició), festivitat la més popular, amb algunes advocacions. Sant Tarsici, acòlit mr.


  16. Sant Esteve d’Hongria (+1038), rei. Beat Joan de Santa Marta, prev. franciscà i mr. al Japó (1618), de Prades (Conca de Barberà). Sant Roc, de Montpeller, advocat de les malalties infeccioses; santa Serena, emperadriu.


  17. Sant Jacint de Polònia, prev. dominicà; santa Beatriu de Silva, vg. franciscana, fund. Concepcionistes, a Toledo (1484); sant Eusebi, papa (grec, 309) i mr.; beat Bartolomé Laurel, rel. franciscà, de Mèxic, i mr. (1627) al Japó.


  18. Sant Agapit, noi mr. (275); santa Helena, emperadriu; beat Manès de Guzmán, prev. dominicà, germà de sant Domènec; sant Patrici, bisbe; beat Nicolau Factor, prev. franciscà, de València.


  19. Sant Joan Eudes (1601-1680), prev., fund. Eudistes. Sant Magí (s. III) mr., ermità a Brufaganya (Conca de Barberà). Sant Lluís d’Anjou, bisbe de Tolosa (franciscà).


  20. Sant Bernat (1090-1153), abat cistercenc, a Claravall, i doctor de l’Església. Sants Cristòfor i Leovigild, mrs. a Còrdova; beat Arquimbau, prev. d’Orleans i mr. (s. XII); sant Samuel (s. XI aC), profeta (jutge).


  21. Sant Pius X, papa (1903-1914), nascut a Riese (1835). Sant Privat, bisbe i mr.; sant Bonosi i Maximià, màrtirs, patrons de Blanes; santa Ciríaca, viuda màrtir.


  22. Mare de Déu, reina, i altres advocacions. Sant Timoteu, mr. a Roma (303).


  23. Santa Rosa de Lima (1586-1617), vg. terciària dominicana del Perú. Sant Felip Benici (1233-1285), prev. servita.


  24. Sant Bartomeu (o Natanael), apòstol, de Canà de Galilea, venerat a l’Índia. Santa Emília de Vialar, vg., fund.; santa Àurea, vg. i mr.


  25. Sant Lluís de França (1214-1270), rei, terciari trinitari i croat (morí prop de Cartago). Sant Josep de Calassanç (1556-1648), prev. d’Urgell, aragonès, fund. Escola Pia a Roma (SchP, 1617), patró de les escoles cristianes. Sant Genís, còmic mr; sant Genís, notari mr; santa Patrícia.


  26. Santa Teresa de Jesús Jornet (Aitona 1843-Llíria 1897), vg., fund. Gnes. dels Ancians Desemparats (Barbastre, 1873), patrona de la gent gran. Mare de Déu de Czestochowa, a Jasna Gora, patrona de Polònia; sant Cesari d’Arles, bisbe; sant Zeferí, papa (199-217) i mr; sant Balduí, monjo; beat Juníper Serra, prev. franciscà, de Petra (Mallorca), evangelitzador de Califòrnia.


  27. Santa Mònica (Tagaste 331-Òstia 387), mare de sant Agustí, patrona de les dones casades.


  28. Sant Agustí (354-430), bisbe d’Hipona (Àfrica) i doctor de l’Església. Sant Julià, mr. (s. IV); sant Hermes, mr. (s. II).


  29. Martiri de sant Joan Baptista, decapitat (s. I), venerat a Sebaste. Santa Sabina, mr.; sant Adelf, bisbe.


  30. Sant Fèlix, prev., i mr., a Roma (s. IV), patró de Vilafranca del Penedès; sant Fiacre, ermità patró de botànics i jardiners; beata Juana Jugan, vg., fund. Germanetes dels Pobres (1839)


  31. Sant Ramon Nonat, rel., mercedari dels primers, captiu a Algèria, cardenal, patró de Cardona. Sant Nicodem, amic i seguidor de Jesús; sant Arístides, abat; sant Domènec de Val, noi mr., de Saragossa; sants Vicenç, Sabina i Cisteta, mrs., patrons d’Àvila.

   

  SETEMBRE

  1. Sant Lleïr o Lliceri, bisbe de Coserans (s. VI). Mare de Déu del Puig (València); sant Gil o Gili, abat, penitent a Núria; santa Anna, profetessa; sant Llop, bisbe; santa Teresa-Margarida Reddi, vg., carmelitana.


  2. Sant Antolí o Antoní, mr.; santa Ingrid, vg. Dominicana sueca (+1282); santa Raquel, matrona bíblica (dona de Jacob); beats màrtirs de setembre (revolució francesa, 1789)


  3. Sant Gregori el Gran, papa (590-604) i doctor de l’Església, abans monjo, patró de la música. Santa Basilissa, vg. I mr.; sant Simeó Estilita el jove (521-597), monjo siríac; sant Sàndal, mr.


  4. Mare de Déu de la Consolació (o de la Corretja); sant Moisès, alliberador del poble d’Israel; santa Rosa de Viterbo, vg.; santa Rosalia de Palern, vg.; sant Bonifaci I, papa (romà 418-422)


  5. Mare de Déu de la Cinta, apareguda, segons tradició, a la Catedral de Tortosa al 1178. Sant Llorenç Justiniani (1433-1455), bisbe de Venècia; santa Obdúlia, vg. i mr.


  6. Mare de Déu de Guadalupe (Extremadura); sant Zacaries profeta; sant Eleuteri, abat.


  7. Sant Albí, bisbe; santa Regina, vg. i mr. ; santa Judit, personatge bíblic.


  8. El Naixement de la Verge Maria, festa de la tradició oriental (s. V) i de nombroses advocacions: Núria, Meritxell... (marededéus trobades) i d’altres. Sant Adrià, soldat mr. a Nicomèdia (303); sant Sergi I papa (siríac, 687-701); santa Adela (s. XI), rel.


  9. Mare de Déu del Claustre (Solsona), romànica; sant Pere Claver (Verdú 1580-Cartagena d’Índies 1654), prev. jesuïta, apòstol dels esclaus a Colòmbia. Santa Felícia, mr.


  10. Beats Domènec Castellet (1592-1627), d’Esparreguera, Lluís Eixarc (1597-1628), de Barcelona, prevs. dominicans i mrs. a Omura; beat Jacint Orfanell, mr. dominicà a Nagasaki (1622), nat a la Jana (Maestrat). Sant Nicolau de Tolentino, prev. agustinià; beat Francesc Gárate, rel. jesuïta, d’Azpeitia.


  11. Beat Bonaventura Gran (Riudoms 1620-Roma 1684), rel. franciscà. Sant Protus i sant Jacint, germans mrs. (s. IV); santa Teodora Alexandrina, penitent.


  12. El Nom de Maria; Mare de Déu de Lluc, patrona de Mallorca, i altres advocacions; sant Guiu, pelegrí; beat Miró, prevere agustinià, a Sant Joan de les Abadesses.


  13. Sant Joan Crisòstom (+407), bisbe de Constantinoble i doctor de l’Església. Sant Felip, pare de santa Eugènia.


  14. Exaltació de la Santa Creu, titular de la catedral de Barcelona. Sant Crescenci, noi mr., fill de sant Eutimi; santa Ròsula, mr.


  15. Mare de Déu dels Dolors. Sant Nicomedes, mr.; santa Caterina de Gènova, viuda.


  16. Sant Corneli, papa (251-253), i sant Cebrià (Cipriano), bisbe de Cartago (249-258), mrs. Santa Edita, vg., princesa; beat Víctor III, papa (1086-1087).


  17. Sant Robert Bel·larmino (1542-1621), bisbe de Càpua i doctor de l’Església, cardenal (jesuïta). Dedicació de la catedral de Vic (1803; l’anterior, 1038); sant Pere d’Arbuès, prev. i mr. a Saragossa. Santa Coloma, vg. i mr. a Còrdova; santa Ariadna, mr.


  18. Sant Josep de Cupertino (1603-1663), prev. franciscà, patró dels astronautes; santa Ferriol, mr.; santa Sofia, mr.; santa Irene, mr.


  19. Sant Gener (Jenaro), bisbe de Benevent i mr. a Nàpols (s. IV). Santa Maria de Cervelló o del Socós, vg. mercedària, de Barcelona (s. XIII).


  20. Sants Andreu Kim Taegon, prev., Pau Chong Hasang i altres companys, mrs. a Corea (1839,1846 i 1866). Sant Eustaqui, l’esposa Teopista i els fills, mrs.; santa Càndia o Càndida, vg. i mr.


  21. Sant Mateu o Leví, apòstol i evangelista, de Cafarnaüm, fill d’Alfeu i excobrador d’impostos, venerat a Salerno, patró dels banquers. Dedicació de la catedral de Girona (1038) a Santa Maria; santa Ifigènia, vg.; santa Celina, vg.


  22. Sant Maurici (o Mori), venerat a Suïssa, i altres companys, mrs.; santa Digna, vg. i mr.; sant Fèlix IV, papa (526-530).


  23. Santa Tecla, vg. i mr., associada a sant Pau, venerada a Selèucia i patrona de Tarragona. Sant Andreu, mr.; sant Lli o Linus, papa (toscà, 67-76) i mr.


  24. Mare de Déu de la Mercè (s. XIII), patrona de Barcelona (ciutat i arxidiòcesi, 1868). Sant Gerard o Grau, bisbe; sant Pacífic, prev. franciscà; beat Marc Criado, prev. trinitari.


  25. Sant Dalmau Moner (1291-1341), rel. dominicà, de Santa Coloma de Farners (Selva). Mare de Déu de la Misericòrdia (Reus); santa Aurèlia, vg.


  26. Sants Cosme i Damià (anomenats “els sants metges”), germans bessons mrs. de Síria, patrons dels metges i els farmacèutics. Sant Nil, abat; santa Justina, vg. i mr.


  27. Sant Vicenç de Paül (1581-1660), prev. a París, fund. Paüls (CM, 1625) i cofund. Filles de la Caritat (FC, paüles, 1633). Sant Caius o Gai, bisbe; sants Adolf i Joan, germans mrs.


  28. Sant Venceslau, mr. (935), duc de Bohèmia; sant Llorenç Ruiz, pare de família filipí, i companys, mrs. a Nagasaki (s. XVII). Sant Simó Rojas, prev. trinitari, de Valladolid; santa Eustoqui, filla de santa Paula.


  29. Sants arcàngels Miquel (patró dels radiòlegs i els radioterapeutes), Gabriel (patró de la radiodifusió i les telecomunicacions) i Rafael (o Rafel, patró dels emigrants). Sant Fratern, bisbe; santa Gudèlia.


  30. Sant Jeroni, prev. i doctor de l’Església, dàlmata, mort a Betlem (420), patró dels llibreters, biblistes i traductors. Santa Sofia, vídua. 

   

  OCTUBRE

  1. Santa Teresa de l’Infant Jesús (1873-1897), vg. carmelitana a Lisieux, patrona de les missions. Sant Remigi (+530), bisbe de Reims.


  2. Sants Àngels de la Guarda. Mare de Déu de l’Acadèmia (1862), patrona de la ciutat de Lleida (1946). Sant Sadurní, ermità, a Sòria; beat Berenguer de Peralta, bisbe electe de Lleida.


  3. Sant Francesc de Borja (Gandia 1510-Roma 1572), prev. jesuïta. Sant Gerard o Grau, abat; santa Maria-Josepa Rosselló, fund.


  4. Sant Francesc d’Assís (1182-1226), iniciador del franciscanisme (OFM...), defensor dels llocs sants i patró dels ecologistes. Sant Petroni, bisbe; santa Àurea, vg.


  5. Témpores d’acció de gràcies i de petició. Sant Froilà, bisbe de Lleó; sant Atilà, bisbe de Zamora; santa Caritina, vg.; beata Faustina Kowalska, vg. polonesa, apòstol de la Divina Misericòrdia.


  6. Sant Bru (Colònia 1035-Squillace 1101), prev., retirat al desert de Chartreuse, fund. Cartoixans (Ocart). Sant Emili, mr.; santa Fe, vg. i mr.; santa Maria de les Cinc Llagues, vg. franciscana.


  7. Mare de Déu del Roser (anomenat de tot el món), commemoració de la victòria de Lepant (1571). Sant Marc, papa (romà, 336); sant Sergi, mr.; santa Julita, vg. i mr.


  8. Sant Simeó el Just, profeta; sant Demetri, mr.; santa Taïs, penitent.


  9. Sant Dionís, primer bisbe de París, romà, i companys clergues, mrs. (s. III); sant Joan Leonardi (Lucca 1541-Roma 1609), prev., fund. Sant Abraham (s. XIX aC), patriarca, pare en la fe; sant Lluís Bertran, prev. dominic, de València, missioner a Amèrica.


  10. Mare de Déu del Remei. Sant Tomàs de Villanueva (1486-1555), bisbe de València (agustinià), de Fuenllana. Sant Sabí, ermità al Pirineu.


  11. Santa Soledat Torres Acosta (Madrid 1826-1887), vg., fund. Serventes de Maria, Vetlladores dels Malalts (SM, 1851). Sant Germà, bisbe i mr.


  12. Mare de Déu del Pilar, apareguda a Saragossa segons la tradició (s. VII), patrona d’Aragó. Sant Serafí de Monte Granario, rel. caputxí; santa Domnina, vg.


  13. Sant Eduard (1002-1062), rei d’Anglaterra, venerat a Westminster; santa Celedònia,vg.


  14. Sant Calixt I, papa (217-222) i mr. Sant Just, bisbe; santa Fortunata, vg. i mr.


  15. Santa Teresa de Jesús (Àvila 1515-Alba de Tormes 1582), vg. carmelitana i doctora de l’Església, reformadora. Sant Bru, bisbe; santa Tecla, abadessa.


  16. Santa Hedvig (Eduvigis), rel., cistercenca (+1243), viuda del príncep de Silèsia; santa Margarita-Maria Alacoque (1647-1690), vg., salesa a Paray-le-Monial, propagadora de la devoció al Sagrat Cor. Sant Gal, abat, apòstol de Suïssa; sant Galderic o Galdric, agricultor occità; sant Bertran, bisbe de Cominges.


  17. Ntra. Sra. de la Bonanova. Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe successor de Pere i mr. a Roma (107). Sant Rodolf, mr.; santa Exupèria, mr.


  18. Sant Lluc, evangelista, deixeble i company de Pau, cronista dels Fets dels Apòstols, patró dels artistes plàstics. Sant Just, nen mr.; santa Trifònia, emperadriu.


  19. Sants Joan de Brébeuf (+1648) i Isaac Jogues (+1647), prev. jesuïtes, i sis companys més, mrs. al Canadà; sant Pau de la Creu (Ovada 1694-Roma 1775), prev., fund. Passionistes (CP, 1720); sant Pere d’Alcàntara (1499-1562), prev. franciscà, reformador. Santa Laura, vg. i mr. (864) a Còrdova.


  20. Sant Andreu de Creta, monjo; sant Artemi, militar mr.; santa Irene, vg. i mr.; beat Contardo Ferrini, professor seglar.


  21. Santa Úrsula, vg. i mr. venerada a Colònia (s. X); sant Hilarió (s. III-IV), abat palestinenc; sant Caius o Gai (Cayo), soldat mr.; sant Celina, mare de sant Remigi.


  22. Sant Marc, bisbe de Jerusalem i mr.; santa Maria Salomé, mare dels apòstols Jaume i Joan; santes Nunila i Alòdia, germanes vgs. i mrs. a Osca.


  23. Sant Joan de Capestrano (1386-1456), prev. franciscà, patró dels capellans castrenses. Dedicació de la catedral d’Urgell (iniciada per sant Ot el 1116); sants Servand i Germà, mrs. a Cadis; santa Oda, vg.


  24. Sant Antoni-Maria Claret (Sallent 1807-Fontfreda1870), bisbe de Santiago de Cuba, fund. Missioners del Cor de Maria, a Vic (CMF, 1849), i Religioses de Maria Immaculada, a Cuba (IRMI, 1855). Sant Martirià, mr.


  25. Mare de Déu de la Bonanova. Sant Bernat Calbó (+1243), bisbe de Vic, abans cistercenc a Santes Creus, nat prop de Reus. Mare de Déu del Collell (apareguda el 1483; santuari a la Garrotxa). Sants Crisant i Daria, esposos mrs. (284) de Roma; sants Crispí i Crispinià, mrs. (s. III), patrons dels sabaters.


  26. Sants Llucià i Marcià, mrs. de Nicomèdia venerats a Vic. Sant Rústic, bisbe de Narbona; sant Viril, abat de Leyre (Navarra); sant Evarist, papa (grec, 97-105) i mr.


  27. Sant Florenci, mr.; sant Gaudiós, bisbe.


  28. Sant Simó (el Zelador), de Canà de Galilea, i sant Judes, anomenat també Tadeu (invocat en les causes difícils), apòstols. Sant Silvi, ermità; santa Ciril·la, vg. i mr.


  29. Sant Narcís, bisbe i mr. (s. IV), patró de Girona (1387). Santa Eusèbia, vg. i mr. ; beat Miquel Rua, prev. salesià.


  30. Sant Marcel, centurió romà, i els seus fills Claudi, Rupert i Victorí, mrs.; santa Eutròpia, mr.; santa Zenòbia, mr.


  31. Sant Alfons (Alonso) Rodríguez, rel. jesuïta castellà, mort a Palma de Mallorca; sant Quintí, mr.; sant Volfang, bisbe; santa Lucil·la, verge i màrtir. 

   

  NOVEMBRE

  1. Tots sants.


  2. Commemoració de tots els fidels difunts.


  3. Sant Martí de Porres (1579-1639), rel. dominicà, de Lima. Sant Ermengol (+1035), bisbe d’Urgell; sant Pere Almató, prev. dominicà i mr. a Indo-xina (1861), nat a Sant Feliu Sasserra (Lluçanès). Els innombrables màrtirs de Saragossa; santa Sílvia, mare de Gregori el Gran; sant Malaquies (1094-1148), bisbe d’Armagh.


  4. Sant Carles Borromeu (1538-1584), bisbe de Milà, cardenal. Sants Vidal i Agrícola, mrs.; sant Fèlix de Valois, prevere, cofund. Trinitaris (OSST, 1198); santa Modesta, vg.


  5. Sant Zacaries i santa Elisabet (o Isabel), pares de Joan Baptista; sant Magne, bisbe; santa Bertil·la, abadessa; beata Àngela de la Creu, vg., fund., de Sevilla.


  6. Sant Sever, bisbe de Barcelona i mr. (633). Sant Lleonard, anacoreta; beata Beatriu, vg.; beata Josepa Naval i Girbés, vg. seglar, d’Algemesí (València).


  7. Beat Francesc de Jesús-Maria-Josep Palau i Quer (Aitona, Segrià 1811 - Tarragona 1872), prev. carmelità, fund. Gns. i Gnes. Carmelites (1860 – 1861). Sant Ernest, mr.; sant Florenci, bisbe d’Estrasburg (s. VII); santa Carina, vg. i mr.; sant Severí, mr.; beat Jacint-Maria Castañeda, prev. dominicà i mr. a Indo-xina, nat a Xàtiva.


  8. Sants Sever, Severià, Carpòfor i Victorià, coneguts per "màrtirs coronats"; sant Deodat I, papa (615 – 618); beata Isabel de la Trinitat, vg. carmelitana.


  9. Dedicació de la basílica romana del Laterà (s. IV), mare i cap de totes les esglésies. Festa del Santcrist de Balaguer; Mare de Déu de l’Almudena (Madrid); sant Teodor, soldat mr. (s. IV).


  10. Sant Lleó el Gran, papa (toscà, 440-461) i doctor de l’Església. Dedicació de la catedral de Solsona (col·legiata, 1163); sant Andreu Avel·lí (+1608), prev. teatí; sant Tiberi, mr.; santa Teopista, vg.


  11. Sant Martí de Tours (+397), bisbe, abans monjo, originari de Pannònia. Sant Menna, oficial siríac mr. (Alexandria, s. III).


  12. Sant Josafat, bisbe coadjutor de Pólozk i màrtir (1623) per la unitat dels cristians. Sant Emilià (Millán) de la Cogolla, ermità a la Rioja.


  13. Sant Leandre, bisbe de Sevilla (s. VI). Sant Dídac (Diego) d’Alcalà, rel. franciscà a Sevilla (+1463); sant Estanislau de Kostka, rel. jesuïta; sant Nicolau I el Gran, papa (858 - 867); sant Homobò, comerciant de Cremona (+1197); santa Ennata, vg.


  14. Sant Serapi, primer màrtir mercedari; sant Josep Pignatelli, prev. jesuïta; santa Veneranda, vg.


  15. Sant Albert el Gran (+1280), bisbe de Ratisbona i doctor de l’Església (dominicà), patró dels naturalistes. Sant Eugeni, bisbe de Toledo; sant Leopold (s. XII), noble, patró d’Àustria.


  16. Santa Margarida d’Escòcia (+1093), reina, nascuda a Hongria; santa Gertrudis (1256-1303), vg. cistercenca a Helfta. Sant Edmon, bisbe.


  17. Santa Isabel d’Hongria (1207-1231), princesa viuda, serventa dels malalts. Sant Gregori Taumaturg, bisbe de Neocesarea (s. III); sant Iscle o Aciscle i santa Victòria, germans mrs. a Còrdova (303).


  18. Dedicació de les basíliques romanes de Sant Pere del Vaticà i Sant Pau extramurs (s. IV). Dedicació de la catedral de Barcelona (1058), després de la ràtzia d’Al-Mansur. Sant Romà, mr.; sant Aureli, mr.


  19. Sant Crispí, bisbe d’Ècija; sant Faust o Fost, diaca i mr.; sant Abdies, profeta (s. V aC).


  20. Sants Octavi i Adventor, soldats mrs.; sant Benigne, bisbe i mr. (s. II); santa Silva, vg. i mr.


  21. Sant Gelasi I, papa (africà, 492-496); sants Honori, Eutiqui i Esteve, mrs.


  22. Santa Cecília (o Cília), vg. i mr. romana (s. III), patrona de la música (cantaires, músics i instrumentistes). Sants Filemó i Àpia, esposos, deixebles de Pau.


  23. Sant Climent I, papa (romà, 88-97) i mr.; sant Columbà (+615), abat a França i Itàlia, d'origen irlandès. Santa Lucrècia, vg. i mr.; beat Miquel-Agustí Pro, prev. jesuïta i mr.


  24. Sant Andreu Dung-Lac, prevere, i companys mrs. a Tonquín (Vietnam, s. XVII-XIX). Sant Crisògon, mr. (s. III); santa Fermina, vg. i mr.; santes Flora i Maria, vgs. i mrs. a Còrdova.


  25. Santa Caterina (Catalina), vg. i mr. d'Alexandria, titular del monestir del Sinaí (s. IX), patrona dels filòsofs; beata Júlia, rel. camaldulenca; sant Erasme, o Erm, o Elm, mr.; sant Gonçal, bisbe.


  26. Sant Silvestre (+1267), abat, fund. branca benedictina; sant Lleonard de Porto Maurizio, prev. franciscà; sant Joan Berchmans (1599-1621), rel. jesuïta belga; sant Sirici, papa (384-399); sant Conrad, bisbe.


  27. Mare de Déu de la Medalla Miraculosa (1830); sant Basileu, bisbe i mr.; beat Ramon Llull, mr., terciari franciscà, de Mallorca (1232-1316).


  28. Sant Ruf, mr.; sant Mansuet, bisbe i mr.; sant Jaume de Màrchia, prev. franciscà; santa Caterina Labouré, vg. paüla.


  29. Sant Sadurní, Serni o Cerní, bisbe de Tolosa de Llenguadoc i mr.; sant Demetri, mr.; santa Il.luminada, vg.


  30. Sant Andreu, apòstol, de Betsaida, deixeble del Baptista i germà de Pere. Santa Justina, vg. i mr. 

   

  DESEMBRE

  Capítulo 2

  1. Sant Eloi, bisbe de Noyon (641-660), patró dels qui treballen els metalls; sants Edmon Campion i Robert Southwell, preveres, i beats Roger Filcock, Robert Middleton i companys, màrtirs (jesuïtes); sant Naüm, profeta (s. VII aC); santa Natàlia, mr., esposa de sant Adrià.


  2. Sant Silvà, bisbe; santa Bibiana, vg. i mr. (s. IV); santa Elisa, vg.; beata Maria-Àngela Astorch (1592-1665), vg. caputxina, de Barcelona.


  3. Sant Francesc Xavier (1506-1552), prev. jesuïta navarrès, apòstol de l'Índia, patró de les missions i dels turistes. Sant Cassià, mr.; sant Sofonies, profeta (s. VII aC); santa Magina, mr.


  4. Sant Joan Damascè (s. VII-VIII), prev. de la laura de Sant Sabas i doctor de l'Església. Santa Bàrbara, vg. i mr. d'Orient, patrona del ram dels carburants i dels artificiers, i també dels miners, invocada contra els llamps; sant Bernat, bisbe de Parma, cardenal; santa Ada, vg.; beat Francesc Gàlvez, prev. franciscà i mr. al Japó, nat a Utiel.


  5. Sant Dalmau o Dalmai (Dalmacio), bisbe; sant Sabas (s. VI), abat fundador de la «gran laura», prop de Jerusalem; sant Guerau de Braga, bisbe; santa Crispina, vg.


  6. Sant Nicolau (s. IV), bisbe de Mira (Lícia), venerat a Bari (s. X). Sant Pere Pasqual, bisbe de Jaèn i màrtir (mercedari); sant Fortià, innocent mr. venerat a Torelló; santa Asel.la, vg.


  7. Sant Ambròs o Ambrosi (+397), bisbe de Milà i doctor de l'Església. Sant Eutiquià, papa (275-283) i mr.; santa Fara, abadessa.


  8. Immaculada Concepció de la Verge Maria, anomenada també: la Puríssima. Sant Eucari, bisbe; sant Romaric, abat; santa Ester, reina bíblica (llibre del s. II aC).


  9. Sant Restitut, mr.; sant Pere Fourier, prev., fund.; santa Leocàdia (Llogaia o Llocaia), vg. i mr.; santa Valèria, vg. i mr.


  10. Santa Eulàlia (o Eulària) de Mèrida, vg. i mr. (s. III). Mare de Déu de Loreto (1294), patrona de l'aviació; santa Júlia, vg. i mr.; sant Melquíades, papa (africà, 311-314) i mr.; sant Gregori III, papa (siríac, 731-741); sant Trobat, mr.; beat Jeroni de Sant'Angelo in Vado, prev. mínim.


  11. Sant Damas I, papa (hispànic, 366-384), venerat a Argelaguer. Sant Pau de Narbona, bisbe; sant Sabí, bisbe; sant Daniel Estilita, monjo siríac; santa Ida, vg.


  12. Santa Joana-Francesca de Chantal (1572-1641), rel. viuda, fund. Saleses a Annecy (1610). Mare de Déu de Guadalupe (Mèxic); sant Sinesi, mr.; beat Jaume de Viterbo, bisbe (agustinià); beat Joan Marinonio, prev. teatí.


  13. Santa Llúcia (s. III-IV), vg. i mr. a Siracusa (Sicília). Santa Otília, vg. benedictina (s. VIII); sant Aubert, bisbe.


  14. Sant Joan de la Creu (+1591), prev. carmelità (reformador de l'orde) i doctor de l'Església. Sants Just i Abundi, mrs. a Baeza; sant Diòscor, noi mr.; sant Nicasi, bisbe i mr.


  15. Sant Valerià, bisbe; sant Urber, prev. a Osca; santa Cristiana (Nina), esclava mr.; santa Sílvia, vg.; beat Bonaventura de Pistoia, prev. servita.


  16. Beat Josep Manyanet (1833-1901), prev. d'Urgell, nat a Tremp, fund. Fills i Filles de la Sda. Família (SF, 1870). Sants Ananies, Azaries i Misael, joves companys de Daniel; santa Albina, vg. i mr.; santa Adelaida (o Alícia) de Borgonya (s. X); beata Maria dels Àngels, vg. carmelitana.


  17. Sant Joan de Mata, prev. provençal, cofund. Trinitaris (OSST, 1198); sant Llàtzer, germà de Marta i Maria, de Betània, ressuscitat per Jesús; sant Esturmí, abat; sant Franc de Sena.


  18. Mare de Déu de l'Esperança, o bé: Expectació del part, anomenada popularment «de la O» (antífones); sant Gracià, bisbe; sant Adjutori, mr.


  19. Sant Nemesi, mr.; sant Anastasi I, papa (399-401) i mr.; beat Urbà V, papa (occità, 1362-1370); santa Fausta, mare de família mr.; santa Eva, mare dels humans.


  20. Sant Benjamí, patriarca. Sant Domènec (Domingo) de Silos, abat benedictí; sant Macari, prev. i mr.


  21. Sant Pere Canisi (1521-1597), prev. jesuïta i doctor de l'Església, nat a Nimega. Sant Severí, bisbe i mr.; sant Gliceri, prev. i mr; sant Temístocles, mr.


  22. Sant Zenó o Zenon, mr.; santa Helena, vg. clarissa; santa Francesca-Xaviera Cabrini, vg., fund., patrona dels emigrants.


  23. Sant Joan de Kety (1390-1473), prev. de Cracòvia. Sant Sèrvul el Paralític; santa Victòria, vg. i mr. 24 Sant Delfí, bisbe; santa Adela, abadessa; santa Irmina, vg., princesa.


  25. Nadal de nostre Senyor Jesucrist, a Betlem, de Judà (6 aC). També: Mare de Déu de Betlem o del Pessebre. Santa Anastàsia, mr. (s. IV); santa Eugènia, vg. i mr.


  26. Sant Esteve, diaca i primer mr. (35) a Jerusalem. Sant Dionís, papa (259-268) i mr.; sant Zòsim, papa (grec, 417-418).


  27. Sant Joan, apòstol i evangelista, fill de Zebedeu, vident de Patmos, venerat a Efes (+100). Sant Teodor, monjo; santa Nicaret, vg.


  28. Sants Innocents, mrs. a Betlem i rodalia. Santa Dòmina, vg. i mr.; sant Abel, fill d'Adam i d'Eva.


  29. Sant Tomàs Becket (1118-1170), bisbe de Canterbury i mr. Sant David (s. XI-X aC), rei de Judà i d'Israel, i profeta, conqueridor de Sió; sant Tròfim, bisbe.


  30. Sant Mansuet, mr.; sant Rainer, bisbe; santa Anísia, mr.; sant Fèlix I, papa (269-274) i mr.; beat Raül, abat. 


  31. Sant Silvestre I, papa (romà, 314-335) i mr. Santa Coloma, vg. i mr.; santa Melània la Jove; sant Sabinià, bisbe i mr.


  Subscriu-te al nostre butlletí i rebràs totes les notícies del dia en un sol correu !

   

   

   

   

   

  Penedès Guia

  El Santoral de la setmana

  Dijous dia 23
  Desideri

  Divendres dia 24
  Maria Auxiliadora, Vicenç, Susanna, Genadi

  Dissabte dia 25
  Beda, Maria-Magdalena

  Diumenge dia 26
  Felip Neri, Eleuteri, Zacaries

  Dilluns dia 27
  Agustí, Juli, Berenguer

  Dimarts dia 28
  Germà, Emili, Maria-Anna

  Dimecres dia 29
  Just

  Subscriu-te al nostres butlletí i rebràs totes les notícies del dia en un sol correu o si ho prefereix un correu setmanal amb totes les notícies.

  REDACCIÓ 

   93 890 00 11 (Ext.01)
  691 484 842

  Olga Aibar
  (Redactora en cap)
  redaccio@ elcargol.com

  Lorena Del Amor
  (Redactora) 
  penedes
  @ elcargol.com

  GESTIÓ COMERCIAL 

  93 890 00 11 (Ext. 02)

  Montse Calzado
  692 189 896
  comercial@ elcargol.com

  Noelia García
  625 414 156
  comercial2@ elcargol.com

  DISSENY I MAQUETACIÓ 

  93 890 00 11 (Ext. 03)

  Abdelghafour Eddalai
  publicitat
  @ elcargol.com
  elcargol
  @ elcargol.com